Vaasan Kiiston lentopallojaoston arvot

Kannustetaan
- Pelaajat kannustavat toisiaan
- Valmentajat kannustavat pelaajia aktiiviseen harjoitteluun, toimivat tukena ja rohkaisevat pelaajia ottamaan itse vastuuta harjoittelustaan
- Jaosto toimii valmentajien ja kaikkien toimihenkilöiden tukena sekä kannustaa valmentajia kouluttautumaan ja kehittämään osaamistaan

Kunnioitetaan
-
Kunnioitetaan ja arvostetaan pelikavereita, valmentajia, toimihenkilöitä, joukkuetta, seuraa, kotiväkeä sekä vastustajia
- Kunnioitetaan urheilun sääntöjä
- Yhteistyö jaoston sisällä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa perustuu keskinäiselle kunnioitukselle

Yhdenvertaisuus
-
Toimimme yhteisten pelisääntöjen mukaisesti yhteisten tavoitteiden eteen
- Kaikki ovat keskenään yhdenvertaisia riippumatta kenenkään osaamisesta ja taidoista

Urheilulliset elämäntavat tutuiksi
-
Toiminnassa tuodaan esille hyviä elämäntapoja kuten liikkumisen ilo, riittävä uni, terveellinen ruokavalio ja päihteettömyys
- Annamme pelaajille tietoa urheilullisista elämäntavoista ja aikuispelaajat ovat esimerkkinä nuoremmille
- Jaamme valmentajille uusinta tietoa urheilullisista elämäntavoista sekä lajitietoutta

Avoin toiminta
-
Toimintamme on avointa kaikille
- Jaoston tiedottaminen ja viestintä ovat avointa
- Olemme avoimia uusille asioille, muutoksille ja kehitykselle