Share |

(Historia suomeksi)

Historik

Idrotts- och motionssamarbete
Vaasan Kiisto ry grundades år 1904 för att befrämja sina medlemmars motionerande.
Kiisto är en fleraktivitetsförening för motion och idrott. Vaasan Kiisto ry utnämndes av AIF Österbottens krets till årets förening tack vare bl.a kraftfullt utvecklingsarbete.

Kiistos grenar är idag:
Volleyboll
-    männens främsta har under perioden varit ledande lag i 1-divisionen
-    verksamhet för både flickor och pojkar i alla åldersgrupper och deltagarantalet har fördubblats under årets lopp
-    motionsvolleyboll (män och kvinnor) samlas onsdagar kl. 19.30 – 21.00 i Haga skola
Bowling
-    kraftfull representation i serien för både kvinnor och män
-    motionsbowlingsgrupp torsdagar kl. 17 – 18, Vasa Bowlinghall
-    aktiv handledning för ungdomar
Tyngdlyftning
-    Kiisto är en kraftfull förening inom tyngdlyftning i Österbotten
-    Motionärerna har tillgång till den service, som motionshuset på Krutkällarvägen erbjuder
Motionsträning
-    jumppagruppen för gubbar samlas tisdagar kl. 17 – 18 i Korsnäståget på Kapellbacksvägen 6
-    motionsvolleyboll (män och kvinnor) se ovan
-    motionsbowlingsgruppen samlas regelbundet (se ovan)
-    jumppagrupp för tanter har planerats starta hösten 2012


Vi önskar alla välkomna med i vår verksamhet !